przeciwdziałanie przemocy w rodzinieTelefon zaufania dla osób w kryzysie

Zapraszamy do skorzystania z telefonu zaufania osoby w sytuacjach lęku, niepokoju, stresu samotności oraz przeżywające sytuacje kryzysowe. Wsparcia udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, neuropsycholog oraz interwent kryzysowy z wieloletnim doświadczeniem.

  • Pod nr telefonu 600 286 695 w dniach: wtorek i piątek w godzinach 8.00 – 15.00.
  • Pod nr telefonu 664 713 394 w dniach: poniedziałek w godz. 9.00-12.00, środa i czwartek 15.00-18.00.