telefon zaufania - grafika

Przeżywasz lęk, stres? Zadzwoń do nas

Jeżeli jesteś mieszkańcem powiatu kieleckiego, a przeżywasz lęk, niepokój, stres, samotność zadzwoń do nas! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do skorzystania z telefonu zaufania osoby w sytuacjach lęku, niepokoju, stresu, samotności oraz przeżywające sytuacje kryzysowe szczególnie związane z sytuacją epidemiczną w kraju. Poradnictwa psychologicznego, konsultacji i wsparcia udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach psychologowie i interwent kryzysowy. Telefon zaufania:–600 286 695 w dniach: poniedziałek,…