Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 28.04.2023r, na realizację zadania publicznegoz zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób  pn. Piknik rodzinny „Razem z Ukrainą” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla…

Zarządzenie dyrektora

Zarządzenie dyrektora w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania pn: Piknik rodzinny „Razem z Ukrainą” realizowanego w ramach projektu pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWS) w ramach Osi Priorytetowej 9 – Włączenie społeczne i…

Konkurs na piknik rodzinny „Razem z Ukrainą”

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. Piknik rodzinny „Razem z Ukrainą” ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” realizowanego w…

Ogłoszenie o otwartym konkursie dla organizacji pozarządowych w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. OgłoszeniePobierz zarzadzenie-konkursPobierz zalacznik-nr-1-1Pobierz zalacznik-nr-2-1Pobierz zalacznik-nr-3Pobierz

Plakat - opieka wytchnieniowa

Wyniki otwartego konkursu ofert – Opieka wytchnieniowa

 Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Ogłoszenie o unieważnieniu części otwartego-konkursu-ofertPobierz Ogłoszenie wyników Pobierz Zarządzenie 1Pobierz

Wyniki otwartego konkursu ofert – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” –…

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert – „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021r.

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach…

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 r

Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z udziałem środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja…

Plakat - opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021 – ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację programu

Ogłoszenia dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłaszanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Ogłoszenie-1Pobierz Zarządzenie-20.2021-z-dnia-28-czerwca-2021Pobierz Załącznik-nr-1Pobierz Załącznik-nr-2Pobierz Załącznik-nr-3Pobierz

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację programu

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ogłaszanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. OgłoszeniePobierz Zarządzenie-19.2021-z-28-czerwca-2021Pobierz Załącznik-nr-1Pobierz Załącznik-nr-2Pobierz Załącznik-nr-3Pobierz