Projekt „Równi lecz różni” i Punkt Konsultacyjno-Doradczy

Projekt dla osób niepełnosprawnych i podopiecznych WTZ w Zgórsku „Równi lecz różni”

Już od maja w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach będzie realizowany projekt „Różni lecz równi”. Jest on skierowany do osób niepełnosprawnych z powiatu kieleckiego, w tym dzieci, młodzieży i dorosłych.
Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska osób niepełnosprawnych. Przez złożeniem wniosku aplikacyjnego zapytaliśmy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, które zajmują się niepełnosprawnymi, o ich potrzeby. Okazało się, że jest ogromne zainteresowanie udziałem w takim projekcie – mówi Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
W ramach projektu zostanie uruchomiony Punkt Konsultacyjno-Doradczy, w którym osoby niepełnosprawne i ich najbliżsi uzyskają pomoc, porady psychologiczne oraz prawne, a także wszelkie niezbędne informacje od doradcy do spraw osób niepełnosprawnych i terapeuty rodzinnego.

Punkt będzie działał codziennie przy ulicy Okrzei 18 w Kielcach (IV piętro, pokoje 9 i 10; budynek jest wyposażony w podjazd i windę).
Przewiduje się również dofinansowanie do: szkolenia i specjalistycznego turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci chorych na cukrzycę, hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

–  Nasi podopieczni wskazywali zapotrzebowanie na porady psychologa, prawnika, czy doradcy zawodowego. Potwierdzają to także nasze dane. Codziennie do naszej placówki zgłasza się co najmniej  dziesięć osób niepełnosprawnych z prośbą o udzielenie informacji o swoich prawach i uprawnieniach oraz porad specjalistycznych – dodaje dyrektor Anna Bielna.

Projekt w Zgórsku Projekt „Różni lecz równi” zakłada również aktywizację zawodową, zdrowotną i społeczną uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgórsku. Między innymi będą oni mogli skorzystać z porad doradcy zawodowego, zajęć hipoterapii, terapii dźwiękiem czy turnusu rehabilitacyjnego. Przewidziano również sportowo-artystyczną imprezę integracyjną.

Uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgórsku już czekają na uruchomienie bloku
w ramach projektu „Różni lecz równi”
Pracownia stolarska cieszy się dużym powodzeniem wśród podopiecznych WTZ w Zgórsku
W Zgórsku prowadzone są zajęcia muzyczne

 – Dla podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgórsku zaplanowaliśmy w projekcie blok tematyczny.  W ramach aktywizacji zawodowej powstanie pracownia rymarska, w której uczestnicy WTZ poznają tajniki tego ginącego zawodu. To zwiększy ich szanse na rynku pracy – przyznaje dyrektor Anna Bielna.

 –  Bardzo dobrze, że ten projekt został skierowany do osób niepełnosprawnych i ujęto w nim aktywizację zawodową. Środków z PEFRON-u wystarcza nam na bieżące wydatki. Ciągle brakowało pieniędzy na uruchomienie kolejnych pracowni. Dzięki projektowi „Różni lecz równi” nasi podopieczni będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje. Oni już się na to cieszą, tak jak i na dodatkową rehabilitację, która w przypadku osób niepełnosprawnych jest bardzo kosztowna – mówi Piotr Tworogowski, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Zgórsku.

Rekrutacja uczestników projektu będzie się odbywać: w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym na ul. Okrzei 18, Warsztacie Terapii Zajęciowej w Zgórsku, poprzez stowarzyszenia oraz w siedzibie PCPR w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Punkt Konsultacyjno-Doradczy dla osób niepełnosprawnych  i ich rodzin z powiatu kieleckiego

ul. Okrzei 18 w Kielcach, IV piętro, pokoje nr 9 i 10
tel. 41 314 49 87, tel./fax.: 41 343 33 35
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7.15 – 16.00.

Punkt konsultacyjno-doradczy dla osób niepełnosprawnych działa w ramach projektu „Równi lecz różni” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem działalności punktu konsultacyjno-doradczego jest poprawa dostępności do szerokiej jakości usług o charakterze społecznym i zawodowym.

Adresatami usług świadczonych przez punkt są:

 • osoby niepełnosprawne, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, zamieszkujące na terenie powiatu kieleckiego oraz  osoby z ich otoczenia tj. rodzina, krewni, opiekunowie prawni i inni,
 • osoby usamodzielniające się, tj. opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze (POW) lub rodziny zastępcze (RZ) z terenu powiatu kieleckiego,
 • dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych z terenu powiatu kieleckiego.

Porady i doradztwa w ramach punktu udzielają:

 • Doradca ds. osób niepełnosprawnych,
 • Psycholog (wizyty umawiane),
 • Radca prawny (wizyty umawiane).

Zadania punktu:

 • Udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym,
 • Udzielanie informacji o przysługujących świadczeniach, w tym z pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej,
 • Udzielanie wsparcia specjalistycznego, tj. psychologicznego, rodzinnego, prawnego,
 • Udzielanie informacji o procedurach załatwiania spraw z zakresu m.in.: prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego, ubezpieczenia społecznego, administracyjnego, karnego oraz innego w zależności od potrzeb.
 • Podejmowanie działań profilaktycznych i pomocy doraźnej,
 • Konsultacje rodzinne i terapia rodzin z osobą niepełnosprawną, mająca na celu poprawę komunikacji,
 • Grupy wsparcia, konsultacje dla dzieci z RZ i POW,
 • Grupy wsparcia, konsultacje dla rodziców biologicznych oraz zastępczych dzieci z RZ i POW.

Bezpłatna pomoc udzielana jest w ramach projektu „Równi lecz różni” Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
– Przyjmujemy codziennie. Pierwsza osoba niepełnosprawna już się do nas zgłosiła po poradę prawną dotyczącą mieszkania. Zapraszamy niepełnosprawnych i ich rodziny. Pomożemy w rozwiązywaniu problemów życia codziennego, skierujemy do specjalistów, w tym psychologa, radcy prawnego oraz specjalisty do pracy z rodziną – zachęca Michał Fijałkowski, doradca do spraw osób niepełnosprawnych PCPR w Kielcach.

Michał Fijałkowski, doradca do spraw osób niepełnosprawnych
zachęca do odwiedzin w Punkcie

W Punkcie Konsultacyjno-Doradczym osoby niepełnosprawne uzyskają pomoc i informację m.in.:

 • o swoich prawach i uprawnieniach
 • o przysługującym im świadczeniach, w tym z pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej
 • o procedurach załatwiania spraw z zakresu: prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego, ochrony praw lokatorów, ubezpieczenia społecznego, administracyjnego, karnego.


W Punkcie Konsultacyjno-Doradczym przy ulicy Okrzei 18 przyjmują: Andrzej Gąsiorowski (radca prawny), Julia Dudała (psycholog) oraz Małgorzata Gąsior (specjalista do spraw pracy z rodziną).
Prowadzeniem biura oraz administracją zajmują się: Nina Rędzia oraz Dorota Gołębiowska.
Na wizytę u specjalisty trzeba się wcześniej umówić – telefon 041 31 449 87. Pod tym samym numerem można także zasięgnąć porad i informacji.

Nina Rędzia czuwa nad pracą biura Projektu
Misy do terapii dźwiękiem

–  W ramach projektu „Równi lecz różni” zaproponujemy osobom niepełnosprawnym terapię dźwiękiem metodą Petera Hess’a przy użyciu specjalnych mis. Są to zajęcia relaksująco-odprężające, które wpływają kojąco na samopoczucie. Osoba zrelaksowana lepiej się czuje – mówi Julia Dudała, psycholog PCPR w Kielcach.

Regulamin punktu konsultacyjno-doradczego:


Wydarzenia związane z projektem:


Zamówienia związane z projektem:


Konkursy związane z projektem: