Pomoc w związku z epidemią koronawirusa – wydłużenie terminu składania wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o wydłużeniu do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne w ramach Modułu III do programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu, lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III – dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych dla osób niepełnosprawnych, które na wskutek zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły w okresie od 9 marca do 16 listopada 2020 roku możliwość korzystania z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej.

Wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie to maksymalnie 5 miesięcy. Formularz wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu znajduje się na stronie www.pcprkielce.pl w zakładce programy PFRON – program choroby zakaźne moduł III.

Adresatami pomocy są:

  • osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
  • oraz dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia. 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać w formie elektronicznej poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW), wystarczy założyć konto w systemie.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie PFRON oraz w zakładce Pomoc w związku z epidemią korona wirusa -COVID 19.  Druki wniosków z załącznikami dostępne w zakładce Dokumenty do pobrania. 

Program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” jest finansowany przez PFRON w związku w związku z wystąpieniem w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.