Zachęcamy do zapoznania się z Programami realizowanymi przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Powiat Kielecki zaprasza wszystkie uprawnione podmioty do udziału w programie „Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III 2023 rok”, obszar – „A, B, C, D, E, F”.