rodzinna piecza zastępczaLaptopy dla rodzin zastępczych

21 laptopów trafiło do rodzin zastępczych z powiatu kieleckiego. Zestawy zakupiło Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach projektu: „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”. Ich wartość to prawie 83 tysiące złotych. Sprzęt posłuży podopiecznym, którzy przebywają w pieczy zastępczej. – Każda z 21 rodzin oprócz laptopa otrzymała urządzenie wielofunkcyjne oraz słuchawki. Wsparcie w postaci takich zestawów trafiło do uczestniczących w projekcie rodzin zastępczych, trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz jednej rodziny w kryzysie – mówiła Anna Florczyk-Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Kielcach.

Przekazanie laptopów odbyło się w poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Kielcach. Wzięli w nim udział przedstawiciele Zarządu Powiatu w Kielcach, radni powiatowi oraz rodziny, które tworzą dla dzieci dom. 

– Witam Państwa na uroczystym wręczeniu sprzętu komputerowego dla rodzin zastępczych z powiatu kieleckiego – zwrócił się do zaproszonych gości starosta kielecki Mirosław Gębski. – Chciałbym Państwu serdecznie podziękować, za to że stworzyliście normalny dom dla naszych dzieci i za to, co robicie każdego dnia. Mam nadzieję, że to narzędzie wykorzystają Państwo dla dobra swoich podopiecznych – mówił Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach. – Dobrze, że w ten kierunek inwestujemy. Bądźmy jednak w tym wszystkim ostrożni i zwracajmy uwagę, by młodzież korzystała z tego sprzętu we właściwy sposób. Wiemy, ile jest teraz choćby przemocy w internecie – dodali Mariusz Ściana i Cezary Majcher, członkowie Zarządu Powiatu w Kielcach.

– Zależało nam na tym, aby te zestawy trafiły do najbardziej potrzebujących. Wybrane zostały rodziny, które do tej pory nie miały takiego sprzętu lub miały utrudnione korzystanie z niego, bo na przykład w rodzinie jest kilkoro dzieci. Cztery z tych rodzin, które w ogóle nie miały dostępu do internetu, otrzymają refundację kosztów dostępu do sieci – informuje Stefan Bąk, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Rodziny, które w poniedziałek odebrały sprzęt, mogą go użytkować w czasie trwania projektu. Po jego zakończeniu mają jednak możliwość wystąpienia z wnioskiem o przekazanie go na stałe, jeżeli będzie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem.

– Wnuczkom ten komputer się bardzo przyda. Jest ich troje, w wieku 5, 11 i 13 lat. Mamy w domu tylko jeden komputer. Był nam potrzebny drugi – wyjaśnia pani Zofia Zimna, która od kilku lat jest rodziną zastępczą dla wnuków.

– Mamy w domu jeden komputer. Przyda się drugi, bo jesteśmy rodziną zastępczą dla 11-letnich bliźniaków, naszych wnuków – tłumaczyła pani Wiesława z gminy Masłów.

Sprzęt ma posłużyć nie tylko do nauki, ale także do korzystania z innego wsparcia oferowanego w ramach projektu. To m. in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz poradnictwo specjalistyczne.