Siedziba PCPR w Kielcach

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce
e-mail: sekretariat@pcprkielce.pl
tel. 41 200 17 01

Centrum Usług

Okrzei 18, 25-525 Kielce
piętro III, lokal 7
tel. 600 286 695

Adres skrytki w systemie epuap:
/PCPRKielce/skrytka

Organizacja:
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KIELCACH

Napisz do nasStruktura organizacyjna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Dyrektor  Anna Florczyk-Bielna

sekretariat: pok. 36;  tel. 41 200 17 01
fax 41 344 37 49

Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 9.00-11.00.


Referat ds. Rehabilitacji Społecznej  Osób Niepełnosprawnych

pokoje: 38, 39 || tel. 41 200 17 02; 41 200 17 04
pokój: 122 (1 piętro) || tel. 41 200 17 05

Referat ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

pokoje: 40, 41 || tel. 41 200 17 06; 41 200 17 08


Referat Księgowości

pokój: 48 || tel. 41 200 17 21

Radca Prawny

pokój: 120 (1 piętro) || tel. 41 200 17 03

Referat ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej

pokoje: 45, 46, 49 || tel. 41 200 17 13; 41 200 17 16


Wieloosobowe stanowisko ds. obsługi projektów oraz organizacji kadr

pokoje: 40, 41 || tel. 41 200 17 06; 41 200 17 08

Samodzielne Stanowisko ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pokój: 42 || tel. 41 200 17 10


Dyżury pracowników Referatu ds. rodzinnej pieczy zastępczej

Informujemy, że w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, w każdy poniedziałek w godzinach 15:00-17:00 dyżur pełnią pracownicy Referatu ds. rodzinnej pieczy zastępczej (koordynator rodzinnej pieczy zastępczej) pok. 45, 46 i 49, tel. 41 200 17 13, 41 200 17 16, 41 200 17 24.