Dołącz do nas i pomagaj podopiecznym pieczy zastępczej, osobom niepełnosprawnym, seniorom. Sam zdecyduj, z kim chcesz pracować.

Zgłoś się już dziś: wolontariat@centrumwolontariatu.eu lub skontaktuj się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w swojej miejscowości. 

Działanie to prowadzone jest w ramach projektu „Centrum usług – współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

Data opublikowania: 21 sierpnia 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”