Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Asystent osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej” w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności.”

Data opublikowania: 27 października 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”