Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn. „Asystent osoby niesamodzielnej, niepełnosprawnej” w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”.

Data opublikowania: 3 listopada 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”