Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie bloków szkoleniowych z zakresu opieki nad osobami niesamodzielnymi dla opiekunów osób niepełnosprawnych uczestniczących w projekcie „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”.

Data opublikowania: 10 lipca 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”