Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowania braków edukacyjnych – będących odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania: 18 lipca 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”