Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zdiagnozowania braków edukacyjnych – będących odpowiedzią na problemy dzieci i młodzieży uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Data opublikowania: 10 września 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”