Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zorganizowanie trzydniowych, wyjazdowych warsztatów kształtujących umiejętności społeczne połączone z treningiem asertywnego wyrażania trudnych emocji i radzenia sobie z agresją dla młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i osób usamodzielniajacych się uczestniczących w projekcie „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

Data opublikowania: 10 września 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”