Zaproszenie do przedstawienia oferty cenowej na usługę wsparcia logopedycznego dla osób będących uczestnikami projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”.

Data opublikowania: 19 marca 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”