Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługę wsparcia logopedycznego dla osób będących uczestnikami projektu  „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”  realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Data opublikowania: 27 listopada 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”