Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka dla uczestników projektu, ich otoczenia, przedstawicieli władz i środowiska lokalnego organizowanego w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Data opublikowania: 17 kwietnia 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”