Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka dla uczestników projektu ich otoczenia, przedstawicieli władz i środowiska lokalnego w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”.

Data opublikowania: 27 marca 2017


Dotyczy projektu: