Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla koordynatorów pieczy zastępczej i pedagoga.

Data opublikowania: 27 marca 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”