Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na  usługę poradnictwa logopedycznego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. 

Data opublikowania: 18 maja 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”