Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługi opiekuna mieszkań chronionych uruchomionych w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”.

Data opublikowania: 11 grudnia 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”