Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługi opiekuna mieszkań chronionych uruchomionych w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”.

Data opublikowania: 28 października 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”