Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej w formie półkolonii i warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku od 6-15 lat z rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i pieczy zastępczej, uczestniczących w projekcie”Myśląc o Rodzinie”. 

Data opublikowania: 29 stycznia 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”