Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach procedury rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na sukcesywny zakup paliwa do samochodu służbowego tj. oleju napędowego oraz karty paliwowej w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby projektu  „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”.

Data opublikowania: 12 grudnia 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”