Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka dla uczestników projektu, ich otoczenia, przedstawicieli władz i środowiska lokalnego organizowanego w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”.

Data opublikowania: 13 marca 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”