Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do składania ofert w celu określenia wartości szacunkowej zamówienia niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi psychologiczne.

Data opublikowania: 8 lipca 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”