Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na przeprowadzenie superwizji dla pracowników pracujących z rodzinami zastępczymi.

Data opublikowania: 14 lipca 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”