Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługę polegającą na świadczeniu poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie”.

Data opublikowania: 8 lipca 2016


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”