Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w ramach rozeznania rynku zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na usługę poradnictwa świadczonego przez terapeutę ds. uzależnień dla uczestników projektu „Myśląc o Rodzinie”.

Data opublikowania: 14 lipca 2016


Dotyczy projektu: