Uczestnikami  warsztatów realizowanych w Centrum dla Rodzin w Kielcach (ul. Okrzei 18) były dzieci i młodzież z rodzin zastępczych. Siedemnaścioro dzieci brało udział w zajęciach, które  miały na celu rozwijanie twórczej aktywności, nabywanie umiejętności pracy w grupie, uzewnętrznianie własnych uczuć i emocji. Efektem pracy dzieci były dekoracje świąteczne, stroiki, kolorowe kuferki i kubki.

W marcu oraz w kwietniu odbyły się łącznie cztery spotkania o następującej tematyce:

  1. Dekoratorstwo przedmiotów. Dekorowanie drewnianych kuferków z wykorzystaniem techniki decoupage.
  2. Zdobnictwo. Malowanie na szkle – ozdabianie kubków i filiżanek ceramicznych.
  3. Kolorowe zoo. Wykonywanie zwierzątek przy użyciu techniki Quillingu.
  4. Święta Wielkanocne. Przygotowanie dekoracji świątecznych oraz ozdabianie jaj z wykorzystaniem różnych materiałów i gotowych elementów z wykorzystaniem wcześniej poznanych technik.

Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności, które uczestnicy nabywali w czasie jej realizacji.

Niektóre są powszechnie znane, inne mogą być nowością, dają jednak możliwość kreatywnego spędzenia czasu wolnego. Instruktor, prowadzący zajęcia, czuwał nad przebiegiem zajęć, przedstawił specyfikę danej techniki oraz możliwości jej wykorzystania. Młodzież oraz dzieci chętnie podejmowali współpracę z instruktorem, czego wyrazem była serdeczna atmosfera w trakcie spotkań.

Warsztaty manualne były doskonałą okazją do poznania własnych możliwości plastycznych, ale także do rozwijania wyobraźni. Ukazały także pewną alternatywę związaną
z wykorzystaniem czasu wolnego. Przebieg warsztatów, przedstawiony na poniższych zdjęciach,  świadczy o zaangażowaniu młodzieży w wykonywane zadanie. Okazuje się również, że istnieje dość duża potrzeba organizacji tego typu zajęć, co zgodnie potwierdzają zarówno dzieci, młodzież, jak i opiekunowie uczestników.

Data opublikowania: 20 kwietnia 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”