W lutym 2018 roku ruszyły zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne w ramach projektu  „ Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”. Zadanie realizowane jest przez Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane z siedzibą przy ulicy Zagórskiej 14 w Kielcach.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnoprawnymi.Do końca kwietnia wypracowano ponad 460 godzin zajęć. 

Uczestnicy projektu korzystają z zajęć, które odbywają się w  CAS w Kielcach przy ul.Warszawskiej 25a, w siedzibie Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane, które mieści się w Kielcach przy ul.Zagórskiej 14, bądź miejscu zamieszkania uczestnika, w zależności od możliwości. 

Osoby niepełnosprawne korzystają z zakupionego sprzętu sprzęt, m.in. bieżni, rowerka, stołu do masażu, poręczy do nauki chodzenia, mat, materac, piłek itd. 

Data opublikowania: 1 czerwca 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”