Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne organizowane są w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”. Zadanie realizowane będzie do końca listopada 2018 r . 

Od lutego 2018 roku do końca października 2018 r. 42 uczestników skorzystało z ponad 2200 godzin zajęć. W ramach projektu nadal organizowane będą zajęcia usprawniająco -rehabilitacyjnych w 2019 r. w wymiarze 1000 godzin. 

Uczestnicy projektu korzystają z zajęć, które odbywają się w  CAS w Kielcach przy ul. Warszawskiej 25a, w siedzibie Kieleckiego Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane, które mieści się w Kielcach przy ul. Zagórskiej 14, bądź miejscu zamieszkania uczestnika, w zależności od możliwości. 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, posiadająca wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami niepełnoprawnymi. Rehabilitanci indywidualnie dobierali metody pracy z uczestnikiem, uwzględniając również zalecenia lekarza. Osoby niepełnosprawne korzystają z zakupionego sprzętu, m.in.: bieżni, rowerka, stołu do masażu, poręczy do nauki chodzenia, mat, materacy, piłek itd.  Uczestnicy projektu mają problemy w poruszaniu się, zmagają się z barierami komunikacyjnymi i transportowymi.

Osoby te w miarę możliwości organizacyjnych korzystają z dowozu autem dostosowanym do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zakup auta oraz dowóz uczestników stanowią zadania projektu finansowane ze środków unijnych.

Data opublikowania: 16 listopada 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”