W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, organizowane są raz w tygodniu zajęcia plastyczno-techniczne w Schronisku młodzieżowym w Mąchocicach, w Bibliotece miejskiej w Bodzentynie, w OSP w Rakowie i w PCPR w Busku Zdroju. Celem zajęć jest rozwijanie dziecięcych talentów oraz wyobraźni plastycznej.

Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę wspaniałą zdolność należy w nich pielęgnować i rozwijać. Jak pokazuje praktyka kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

Dzieci uczestniczą w zajęciach wraz z rodzicami lub opiekunami co stanowi okazję do wzmacniania ich wzajemnych więzi. 

Data opublikowania: 31 maja 2023


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy