W ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Okrzei w Kielcach, organizowane są zajęcia plastyczno-techniczne. Celem zajęć jest rozwijanie dziecięcych talentów oraz wyobraźni plastycznej.

Dzieci uczestniczą w zajęciach wraz z rodzicami lub opiekunami co stanowi okazję do wzmacniania ich wzajemnych więzi.

Kształcenie i rozwijanie umiejętności artystycznych stanowi podstawę rozwoju twórczości dziecięcej. Rozbudzanie zainteresowania sztuką, plastyką, odkrywanie w sobie naturalnych predyspozycji i uzdolnień skłania dziecko do samodzielnej twórczości i działania.

Zajęcia odbywają się także w Rakowie i Bodzentynie. 

Data opublikowania: 27 lipca 2023


Dotyczy projektu:

Świętokrzyskie dla Ukrainy