– Rehabilitanci i fizjoterapeuci będą prowadzić zabiegi w Centrum Asystentury Społecznej, które mieści się przy ul. Warszawskiej 25a w Kielcach. Zakupiliśmy na cel projektu samochód, który będzie przywoził jego uczestników na zabiegi. Prowadzone będą też zabiegi środowiskowe, czyli w domu osoby niepełnosprawnej – informuje Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Rozstrzygnięto konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”.

Usługi rehabilitacyjne dla uczestników projektu realizować będzie Kieleckie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane SM.

Powstanie Centrum Asystentury Społecznej, minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym w społeczeństwie, a także podniesienie kompetencji opiekunów – to główne założenia projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Bierze w nim udział 40 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu kieleckiego.

 – Realizacja tego projektu jest naszą odpowiedzią na duże zapotrzebowanie na usługi asystenckie. Niepełnosprawni korzystający z usług Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach wskazują na szczególną potrzebę wsparcia w zakresie dotrzymywania towarzystwa, pomocy w codziennych czynnościach takich jak ubieranie się, przygotowywanie posiłków czy pomocy w dotarciu do lekarza, dojazdu na rehabilitację, a nawet organizacji czasu wolnego – dodaje Bogdan Gierada, członek Zarządu Powiatu w Kielcach.

Data opublikowania: 6 lutego 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”