Anna Florczyk-Bielna
Anna Florczyk-Bielna

To już kolejny tego typu punkt uruchomiony w powiecie kieleckim. Wypożyczalnia działa w nowej siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Radkowskiej 29 w Chęcinach. Jej uruchomienie było możliwe dzięki projektowi „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”, realizowanego w partnerstwie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz gminnych ośrodków pomocy społecznej.

W otwarciu nowej wypożyczalni, oprócz starosty Mirosława Gębskiego uczestniczyli: gospodarz terenu burmistrz Robert Jaworski, wojewoda Zbigniew Koniusz oraz Anna Florczyk-Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Osoby niepełnosprawne będą mogły bezpłatnie wypożyczyć stąd sprzęt rehabilitacyjny. To 2 łóżka rehabilitacyjne, 2 wózki inwalidzkie, 2 koncentratory tlenu, 2 indywidualne podnośniki pacjenta, 3 podpórki inwalidzkie, 8 kul pachowych, 3 stojaki do kroplówek.
O możliwość skorzystania ze sprzętu można pytać osobiście w godzinach urzędowania ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku od 7.15 do 15.15 lub telefonicznie. Z urządzeń mogą korzystać mieszkańcy gmin, będących partnerami projektu.

Bez ponoszenia kosztów mogą go użytkować w okresie trwania projektu na zasadach określonych przez poszczególne ośrodki pomocy społecznej. Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego działają już także w Mniowie, Łopusznie i Bodzentynie.

Zdjęcia: CKiS w Chęcinach

Data opublikowania: 3 grudnia 2021


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”