Plakat - opieka wytchnieniowa
Plakat - opieka wytchnieniowa

 Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Data opublikowania: 27 lipca 2021


Dotyczy projektu:

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021