Wyjazd warsztatowy
Wyjazd warsztatowy

W ramach projektu „Myśląc o Rodzinie” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, w dniach 26 – 28 października odbył się wyjazd warsztatowy  kształtujący umiejętności społeczne z treningiem asertywnego wyrażania trudnych emocji i radzenia sobie z agresją dla młodzieży z rodzin zastępczych oraz rodzin z Gminy Górno. 

Łącznie w warsztatach, które zorganizowano w Zakopanym uczestniczyło 15 młodych ludzi w wieku od 14 do 19 lat.  Celem warsztatów było redukowanie napięć emocjonalnych, zachowań agresywnych i umiejętności radzenia sobie ze stresem. Zwiększenie poczucia własnej wartości, kształtowanie asertywnej postawy życiowej. Integracja grupy oraz pozyskanie umiejętności skutecznej komunikacji współpracy pomiędzy uczestnikami projektu. Uczestnicy warsztatów zwiedzali Dolinę Kościeliska,  kompleks drewnianej architektury typowej dla Podhala, stary kościół, cmentarz na Pęksowym Brzysku miejsce ostatniego spoczynku sławnych pisarzy, artystów, taterników, Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałbińskiego, wjazd na Gubałówkę. Po warsztatach na uczestników czekało ognisko z potrawami regionalnymi i dyskoteka. Młodzież bardzo się zżyła ze sobą, nawiązała nowe relacje. Gdy przyszedł czas na powrót, wszyscy zgodnie mówili, że chętnie zostaliby jeszcze dłużej.

Data opublikowania: 20 listopada 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”