Starosta kielecki Michał Godowski i członek Zarządu Powiatu Bogdan Gierada z przedstawicielami 8 gmin podpisali porozumienie o współpracy w zakresie realizacji założeń projektu „Centrum Asystentury Społecznej – krok w stronę samodzielności”. 

W projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach bierze udział 8 gmin z terenu powiatu. W uroczystym podpisaniu porozumień w kieleckim starostwie wzięli udział włodarze gmin: Chęciny, Łopuszno, Morawica, Nowa Słupia, Sitkówka – Nowiny oraz Zagnańsk.

– Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom tych grup społecznych, które potrzebują specjalnego wsparcia, są to w szczególności osoby niepełnosprawne. Po raz kolejny wznosimy się na wyżyny współpracy samorządowej, pomimo różnic w zadaniach zleconych i kompetencji. Łączy nas dobro mieszkańca – mówił starosta Michał Godowski. 

W projekcie weźmie udział 48 osób niepełnosprawnych, w tym dzieci chorujące na autyzm, z gmin, które przystąpiły do realizacji projektu. W jego ramach powstanie Centrum Asystentury Społecznej, w którym uczestnik projektu oraz jego opiekun uzyska kompleksowe i zindywidualizowane wsparcie, uwzględniające wszystkie aspekty funkcjonowania w społeczeństwie. Odbiorcy projektu, jak i ich opiekunowie będą mogli też korzystać ze wsparcia psychiatry, psychologa i radcy prawnego. Osoby niepełnosprawne będą mogły również uczestniczyć w zajęciach usprawniająco – rehabilitacyjnych oraz korzystać z usługi dowozu.  Dodatkowo planuje się zorganizować grupy wsparcia dla opiekunów i rodzin osób niepełnosprawnych, szkolenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych czy spotkania dla asystentów osób niepełnosprawnych – indywidualne i grupowe – z psychologiem pozwalające na wymianę doświadczeń, dające możliwość odreagowania stresujących sytuacji związanych z pracą oraz radzenie sobie z ewentualnymi trudnościami.

– Bardzo się cieszę, że powiat kielecki realizuje projekt, który w znaczny sposób pomoże niepełnosprawnym mieszkańcom naszej gminy – powiedział Robert Jaworski, burmistrz Chęcin. 

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – krok w stronę samodzielności” otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w wysokości 1 350 926,17 zł.

Data opublikowania: 28 listopada 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”