Wspólnie można więcej
Wspólnie można więcej

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy realizując projekt Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej proponuje szereg działań dla mieszkańców gminy Pierzchnica.

W ostatnim czasie odbyło się kolejne spotkanie Grupy Wsparcia skierowanej i utworzonej na potrzeby rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Takie wspólne spotkanie to możliwość rozmowy, wymiany wspólnych doświadczeń.To również przestrzeń do skorzystania ze wsparcia w formie indywidualnej.Przed nami kolejne aktywności, w których będą mogły uczestniczyć zarówno dzieci jaki i dorośli.

Data opublikowania: 25 sierpnia 2020


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”