Wizyta studyjna organizowana  w ramach projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” odbyła się w dniach 17-18-19 czerwca 2015r.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń i informacji pomiędzy realizatorami pilotażowej części projektu Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społeczneji instytucji rynku pracy – pilotaż”.

Udaliśmy się z wizytą do Powiatu Poznańskiego i Koszalińskiego, które są również realizatorami projektu.

W Poznaniu przywitała nas w-ce dyrektor PCPR: Pani  Aldona Janyszak – Laska, Koordynator Powiatowy: Pani Apolonia Wojciechowska oraz przedstawiciele instytucji współpracujących w projekcie: Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy Społeczne w Swarzędzu.

PCPR w Poznaniu realizując projekt pochwalił się osiągniętym sukcesem, na który składało się znalezienie zatrudnienia przez 9 osób uczestniczących w I części projektu. Urząd Pracy przedstawił stosowane przez nich formy aktywizacji bezrobotnych przy współpracy z przedsiębiorcami oraz szkołami zawodowymi.

Pomiędzy gośćmi i gospodarzami wywiązała się dyskusja nt. osiągnięć i zagrożeń przy realizacji projektu.

Następnie udaliśmy sie w drogę do Powiatu Koszalińskiego, gdzie dotarliśmy późnym wieczorem.

Powiat Koszaliński przywitał nas deszczową pogodą. Zwiedziliśmy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ze strony PCPR zajęła się nami troskliwie Pani Mirosława Zielony- dyrektor jednostki. Zorganizowano wspólnie konferencję dotyczącą wdrażania projektu, w której wzięli udział wszyscy uczestnicy wizyty, przedstawiciele władz Koszalina oraz lokalne media.  

Koordynator Projektu – Pani Katarzyna Oryszewska przedstawiła prezentację z zakresu działań realizowanych przez PCPR Koszalin, mających na celu aktywizację rodzin uczestniczących w projekcie .

Podobnie jak w Poznaniu wywiązała się dyskusja- wymiana informacji nt. pilotażowej części  projektu.

Cel wizyty w zakresie projektu został osiągnięty. Ponadto pozyskaliśmy wiele cennych informacji dotyczących m.in. rynku pracy, sytuacji demograficznej w Koszalinie, informacji o zasobach instytucjonalnych i kadrowych, problemach społecznych- specyficznych dla każdego z tych powiatów.

Data opublikowania: 27 czerwca 2015


Dotyczy projektu:

Projekt „Schematom STOP!”