17 maja w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” zorganizowano plenerowe warsztaty z psychologiem. Organizacja tej formy wsparcia miała służyć budowaniu trwalszych więzi pomiędzy uczestnikami, integracji oraz umożliwieniu pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Spotkanie, które odbyło się na terenie klubu sportowego STELLA w Kielcach, służyło również podsumowania projektu. 

Wśród zaproszonych gości byli uczestnicy projektu oraz ich opiekunowie, Asystentki Osób Niepełnosprawnych, a także uczestnicy WTZ w Zgórsku. Przybyłych gości, w tym członka Zarządu Powiatu Kieleckiego Stefana Bąka, powitała Sylwia Piotrowska.

Uczestnicy spotkania w miłej atmosferze spędzili czas przy słuchaniu znanych utworów w wykonaniu kieleckiego artysty Pana Krzysztofa Kis. Nie zabrakło wspólnego biesiadowania oraz tańca. Dla gości serwowane były dania z grilla.

Data opublikowania: 20 maja 2019


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”