Od 3 lutego 2018 roku w „Centrum dla Rodzin” prowadzonego przez PCPR w Kielcach w ramach projektu „ Myśląc o rodzinie” odbywają się cykliczne warsztaty manualne dla dzieci i młodzieży  z powiatu kieleckiego, z rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Warsztaty odbywają się w dwóch grupach wiekowych:

  • dzieci od 4 do 10 lat (w tej grupie wraz z dziećmi aktywnie uczestniczą opiekunowie dzieci)
  • młodzież od 11 do 18 lat.

Warsztaty mają na celu integrację grupy i wspólne spędzanie czasu wolnego podczas pracy twórczej. Sprzyjają relaksacji pozwalającej na odreagowanie napięć, niepowodzeń i agresji.

Ta forma terapii prowadzi do podnoszenia zdolności percepcyjno-poznawczych, społeczno-emocjonalnych oraz kształtuje zdolności manualne   i ruchowe, rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie. 

Data opublikowania: 22 lutego 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”