Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach unieważnia postępowanie na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu pn.: „Asystent osoby niesamodzielnej/niepełnosprawnej” w ramach projektu  „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”.

Data opublikowania: 3 listopada 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”