Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach unieważnia postępowanie na sporządzenie wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych w ramach projektu „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”.

Data opublikowania: 24 października 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”