Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o unieważnieniu postępowania na opiekuna mieszkań chronionych uruchomionych w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”.

Data opublikowania: 24 stycznia 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”