Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o unieważnieniu postępowania na opiekuna mieszkań chronionych uruchomionych w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”. 

Data opublikowania: 28 grudnia 2017


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”