Plakat - opieka wytchnieniowa - dofinansowanie
Plakat - opieka wytchnieniowa - dofinansowanie


Informacja o unieważnieniu postępowania na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z zakresu profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością realizowanych ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego przyznanych Powiatowi Kieleckiemu/Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Data opublikowania: 22 września 2021


Dotyczy projektu:

Opieka wytchnieniowa – edycja 2021