Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o unieważnieniu postępowania na zorganizowanie, przeprowadzenie i obsługę spotkania integracyjnego z okazji Dnia Dziecka dla uczestników projektu, ich otoczenia, przedstawicieli władz i środowiska lokalnego organizowanego w ramach projektu „Myśląc o Rodzinie”.

Data opublikowania: 10 kwietnia 2018


Dotyczy projektu:

Projekt „Myśląc o rodzinie”